• Łódź, ul. Narutowicza 53 lok. 2a (wejście od ul. Knychalskiego)
  • Pn - Pt: 10:00 - 17:00
  • 607 281 766
  • stepadwokat@gmail.com

O mnie

Katarzyna Stepułajtys (Dyrdowska)

Adwokat

Pochodzę z Łodzi, gdzie przeszłam całą moją drogę edukacyjną i zawodową.

W 1990 r. ukończyłam XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W latach 1990- 1995 studiowałam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na Kierunku Prawo.

W 2010 r. ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku „Prawo dowodowe”. W 2011 roku ukończyłam studia podyplomowe na SGH w Warszawie ” Ekonomia i prawo gospodarcze”.

W latach 1996 – 1999 odbyłam aplikację prokuratorską będąc zatrudnioną w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

W okresie od 1999 r. do 2012 r. odbywałam rolę asesora oraz prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Łódź Górna w Łodzi. Podczas mojej pracy i związanych z nią obowiązków nabyłam doświadczenie w zakresie zarówno spraw karnych, jak i cywilnych czy administracyjnych.

Z dniem 21.02.2012 r. zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Biegle posługuję się językiem angielskim.