• Łódź, ul. Narutowicza 53 lok. 2a (wejście od ul. Knychalskiego)
  • Pn - Pt: 10:00 - 17:00
  • 607 281 766
  • stepadwokat@gmail.com

Reprezentowanie osób

Pomoc we wszystkich kategoriach spraw.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych, karnych i karno-skarbowych, zapewniając maksymalną skuteczność, niezbędną dyskrecję oraz profesjonalizm na wszystkich etapach postępowania. Pomagamy w sprawach z całego zakresu prawa karnego prowadzonymi przed sądami obu instancji, reprezentujemy Klientów także w instytucjach pozasądowych.

Pisma procesowe

Pomoc w stworzeniu pism: podań, pozwów, apelacji, zażaleń.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne w tworzeniu pism procesowych, w tym skarg, zażaleń, odwołań i wniosków, podań i pozwów. Dbamy zarówno o aspekty merytoryczny, jak i spełnienie wymogów formalnych, dzięki czemu większość spraw udaje się rozwiązać w maksymalnie krótkim czasie.

Porady prawne

Porady dotyczące prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i skarbowego.

Doradzamy naszym Klientom w każdej sprawie wymagającej wsparcia adwokata. Udzielamy precyzyjnych porad, pomagamy podejmować właściwe decyzje i podpowiadamy, jakie kroki w danej sprawie podejmować. Działamy dyskretnie, z poszanowaniem praw i godności naszych Klientów, zapewniając maksymalną skuteczność.

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Pomoc z zakresu prawa cywilnego oraz karnego.

Pomoc prawna dla cudzoziemców w celu uzyskania przez nich zezwolenia na pobyt czasowy i stały, karty na pobyt czasowy i stały, uzyskania wizy, legalizacji pobytu w Polsce, łączenie rodzin, ślubów, zezwolenia na pracę, pomoc dla pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców, karty Polaka, repatriacja, obywatelstwa, nieruchomości, obsługa z zakresu prawa cywilnego i karnego dla cudzoziemców.

PORADY PRAWNE ONLINE

Dużury w kancelarii

Adw. Katarzyna Stepułajtys (Dyrdowska)

Od poniedziałku do piątku
w godz: 10:00 – 17:00

Termin i godzinę spotkania należy uzgodnić telefonicznie: 607 281 766

BEZKOMPROMISOWA POMOC, WSPARCIE I PEŁNA DYSKRECJA. 

To motto naszej Kancelarii.

Skontaktuj się

Prawo karne

Wypadki drogowe są jednymi z najczęstszych przyczyn udziału w rozprawach sądowych. Usługi naszej kancelarii obejmują zarówno obronę sprawców, jak i dochodzenie praw poszkodowanych w wypadkach sądowych. Uczestniczymy w imieniu naszych klientów w sprawach wykroczenia drogowe i przestępstwa drogowe, dbając o zabezpieczenie roszczeń.

Czytaj więcej

Sprawy karno-skarbowe cechują się dużą złożonością i zwykle niosą ze sobą poważne konsekwencje. Udzielamy wsparcia prawnego i reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania karno-skarbowego, zapewniając jak najszybsze zakończenie sprawy oraz robiąc wszystko w celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej

Sprawy kryminalne budzą często duże emocje, dlatego reprezentując zarówno ofiary, jak i sprawców, staramy się przede wszystkim działać skutecznie i tak dyskretnie, jak to możliwe, dbając o poszanowanie godności stron procesu, ale nie zapominając o tym, że celem każdej sprawy jest ochrona interesów naszych Klientów. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi między innymi rozbojów, napadów i morderstw.

Czytaj więcej

Gangi samochodowe, grupy zajmujące się rozprowadzaniem narkotyków itd. – sprawy zarówno w obronie osób oskarżonych, jak i te, w których naszym zadaniem jest reprezentacja poszkodowanych, są zawsze trudne. Działamy szybko, skutecznie, reprezentując naszych klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego i przygotowawczego.

Czytaj więcej

Jedną z naszych specjalności są sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, a więc odroczeń wykonywania wyroków, dozoru elektronicznego itp. Dbając o dobre imię skazanych i pełną dyskrecję, prowadzimy sprawy w tym zakresie, aby zasądzona kara była jak najmniej dokuczliwa, a jej wykonanie nie wiązało się z nadmierną szkodą dla naszego Klienta.

Czytaj więcej

Pomoc prawna w przypadku osób niesłusznie skazanych jest często bardzo trudna. Z najwyższą delikatnością i w trosce o komfort naszych klientów prowadzimy sprawy w tym zakresie, aby uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie i wynagrodzić naszym Klientom poniesione szkody. Dyskretnie i skutecznie działamy po to, aby choć w części skompensować błędy wymiary sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Do niesłusznych zatrzymań dochodzi stosunkowo często, ale tylko niewiele osób próbuje dochodzić swoich praw przed sądem. Nasza kancelaria skutecznie pomaga Klientom w tego typu sprawach. Dobieramy właściwą ścieżkę postępowania, przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i prowadzimy dla naszych Klientów nawet najtrudniejsze sprawy aż do samego końca.

Czytaj więcej

Reprezentujemy obie strony procesów w sprawach wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Z należytą starannością przedstawiamy stanowiska naszych Klientów, dbając o poszanowanie ich prywatności, a jednocześnie robiąc wszystko, aby doprowadzić do korzystnego zamknięcia całego procesu sądowego.

Czytaj więcej

Apelacja od wyroku jest dość skomplikowanym procesem, który powinien być prowadzony przez doświadczonego adwokata. Reprezentujemy strony w podobnych sprawach, składamy apelacje w imieniu naszych Klientów i bronimy ich racji w czasie całej procedury oraz ewentualnego późniejszego rozpatrywania sprawy.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Reprezentujemy strony postępowań rozwodowych, pomagamy w sprawach o ustalenie podziału majątku przy orzekaniu o rozwodzie z winy małżonka, reprezentujemy klientów również w sprawach rozwodowych, w czasie których rozstrzyga się i prawie do opieki nad dziećmi i wnukami. Prowadzimy tego rodzaju sprawy z olbrzymią delikatnością, ale zawsze skutecznie.

Czytaj więcej

Reprezentujemy strony postępowań o ustalenie alimentów – mamy duże doświadczenie w zakresie podobnych spraw, świetnie znamy dominujące linie orzecznictwa i zawsze w sposób właściwy i bardzo mocny argumentujemy wnioski naszych Klientów, dzięki czemu czas procesu jest maksymalnie skrócony, a szanse na uzyskanie korzystnego werdyktu większe.

Czytaj więcej

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego – reprezentujemy strony postępowań o zachowek, podział spadku itd. Działamy skutecznie i dyskretnie, dbając o to, aby proces zakończył się jak najszybciej, a wynik był korzystny dla naszych Klientów. Obecnie sprawy z tego zakresu stanowią jedne z najczęściej podejmowanych.

Czytaj więcej

Pomoc prawna dla cudzoziemców w celu uzyskania przez nich zezwolenia na pobyt czasowy i stały, karty na pobyt czasowy i stały, uzyskania wizy, legalizacji pobytu w Polsce, łączenie rodzin, ślubów, zezwolenia na pracę, pomoc dla pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców, karty Polaka, repatriacja, obywatelstwa, nieruchomości, obsługa z zakresu prawa cywilnego i karnego dla cudzoziemców.

Czytaj więcej

Sprawy związane z wypłatą odszkodowań są często bardzo skomplikowane, ale nasza skrupulatność, stanowczość oraz bezkompromisowość pozwalają je maksymalnie skrócić i szybko uzyskać korzystne dla naszych Klientów rozstrzygnięcie niezależnie od typu odszkodowania, jego wysokości oraz tytułu do wypłaty.

Czytaj więcej

Bronimy naszych Klientów w sprawach związanych z niesłusznymi zajęciami komorniczymi. Z poszanowaniem godności i prawa do prywatności prowadzimy nawet trudne sprawy z tego zakresu, wykorzystując w tym celu praktykę orzeczniczą, wszystkie dostępne przepisy oraz odwołując się do niezbędnych zasad praworządnego państwa.

Czytaj więcej

Sprawy dotyczące zdrowia i pieniędzy zawsze są trudne, dlatego w przypadku wyłudzeń pieniędzy NFZ przez NZOZ albo oszustw, których dopuścili się lekarze względem swoich pacjentów, musimy działać i działamy bardzo dyskretnie, ale i skutecznie, wykorzystując różne ścieżki postępowania, aby zabezpieczyć roszczenia naszych klientów i ochronić ich interesy.

Czytaj więcej

Sprawy związane z wyłudzeniem danych, PIN-ów czy haseł w sieci mogą być bardzo skomplikowane i często wymagają od adwokata niezwykłej przytomności umysłu oraz nieszablonowego myślenia. Dbając o interesy naszych Klientów, jesteśmy w stanie wykorzystać przepisy, aby ochronić ich przed stratami, jakie mogą się wiązać z oszustwami internetowymi.

Czytaj więcej

W praktyce prawnej sprawy związane z nieruchomościami i zasiedzeniem lub zawłaszczeniem są często przedstawiane jako jedne z najtrudniejszych. Przeprowadziliśmy już wiele podobnych spraw i mamy niezbędne doświadczenie, aby reprezentować obie strony procesu nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach z tego zakresu.

Czytaj więcej

Obrót gruntami rolnymi i lasami jest uregulowany wieloma skomplikowanymi przepisami – często reprezentujemy strony transakcji, które z różnych względów są później kwestionowane. Pomagamy osobom sprzedającym i kupującym lasy i grunty rolne, doprowadzając do korzystnych rozstrzygnięć prawnych zgodnie ze specyfiką danej sprawy.

Czytaj więcej