• Łódź, ul. Narutowicza 53 lok. 2a (wejście od ul. Knychalskiego)
  • Pn - Pt: 10:00 - 17:00
  • 607 281 766
  • stepadwokat@gmail.com

Wypadki drogowe

Wypadki drogowe

O wypadku drogowym można mówić w momencie, gdy wskutek kolizji przynajmniej jedna osoba doznała rozstroju zdrowia trwającego min. 7 dni (Art. 177 kodeksu karnego) lub uczestnik ruchu poważnie naraził bezpieczeństwo innych ludzi. Będąc uczestnikiem takiego zdarzenia, należy skontaktować się z policją, która przeniesie sprawę na drogę sądową. A co potem?

Postępowanie w trakcie wypadku

Już podczas zdarzenia zacznij zbierać dowody, które pomogą Ci w późniejszym przejściu przez rozprawę:

  • zadzwoń po karetkę, jeśli na miejscu są ranni,
  • zrób zdjęcia miejsca zdarzenia,
  • poproś o dane osobowe świadków wypadku,
  • nie podpisuj żadnych oświadczeń o wzięcie na siebie winy bez wcześniejszej konsultacji z adwokatem.

Każda, zdobyta przez Ciebie informacja może być później bezcenna.

Postępowanie powypadkowe

Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą czy sprawcą wypadku, skontaktuj się z kancelarią adwokacką, by uzyskać wsparcie. W skomplikowanych sytuacjach otrzymasz pomoc biegłego, który zanalizuje akta sprawy, miejsce zdarzenia i szkice miejsca wypadku, oceniając możliwy wynik rozprawy.

Ustalanie winnych

Zwykle policja i prokuratura od razu ustalają sprawców wypadków, jednak z ich opiniami nie trzeba się zgadzać – może je podważyć niezależny biegły. Jeśli okaże się, że wina leży po Twojej stronie, wspólnie z adwokatem rozpocznij negocjacje z poszkodowanym, zainteresuj się stanem jego zdrowia, ale nie zgadzaj się na wypłacanie wygórowanych odszkodowań, które często są nieuzasadnione.
Jesteś poszkodowanym? Według art. 87 masz pełne prawo do ustalenia swojego pełnomocnika, który zacznie prowadzić Twoją sprawę od samego początku. To on:

  • złoży zawiadomienie o przestępstwie,
  • złoży wniosek o rozpoczęcie dochodzenia lub śledztwa,
  • złoży oświadczenie, w jaki sposób zamierzasz działać (w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego).

Pamiętaj, że musisz to zrobić przed rozpoczęciem przewodu sądowego.

Ubieganie się o odszkodowanie

Od wypadku drogowego masz 30 dni na złożenie wniosku o szkodzie do zakładu ubezpieczeniowego. Prawnicy pomogą Ci wyliczyć poniesione koszty, zbiorą dowody i dokumenty, które później musisz zanieść do swojego ubezpieczyciela. Masz również prawo ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy, jeśli wypadek nastąpił z jego winy i doprowadził Cię do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Nie w każdym przypadku da się jednak jednoznacznie określić sprawców i poszkodowanych wypadku drogowego. Wtedy powinieneś zwrócić uwagę sądu na nieprawidłowe zachowanie innych kierowców, który także mogli przyczynić się do wypadku. Przed sądem zawsze stawaj z adwokatem, bo to on zaprezentuje Twoją sprawę w korzystnym dla Ciebie świetle.