• Łódź, ul. Narutowicza 53 lok. 2a (wejście od ul. Knychalskiego)
  • Pn - Pt: 10:00 - 17:00
  • 607 281 766
  • stepadwokat@gmail.com

Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

Jedną z naszych specjalności są sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, a więc odroczeń wykonywania wyroków, dozoru elektronicznego itp. Dbając o dobre imię skazanych i pełną dyskrecję, prowadzimy sprawy w tym zakresie, aby zasądzona kara była jak najmniej dokuczliwa, a jej wykonanie nie wiązało się z nadmierną szkodą dla naszego Klienta.